Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

ברוכים הבאים לאתר ה- Moodle של אוניברסיטת אריאל בשומרון

לסטודנטים הרשומים ללומדה למניעת הטרדה מינית:
◄ יש להקיש את מספר ת"ז ללא האפס בתחילה והסיסמה כפי שמופיע במידע האישי ►

סביבה זו מכילה פרויקטים מיוחדים והכניסה אליה מתבצעת רק בהנחיית מרצה הקורס.

במידה ואתם משתמשים רשומים המעוניינים להיכנס דרך חלון זה,
שם המשתמש והסיסמה שלכם יסופק ע"י מרצה הקורס בלבד
 
לאורחים המעוניינים לצפות בקורסים הפתוחים לציבור
יש ללחוץ על שם הקורס הרצוי (במידה והוא פתוח לכניסת אורחים אתם תחוברו אוטומטית)
הגישה מוגבלת לקורסים המוגדרים כפתוחים לאורחים ומופיעים בצדו השמאלי של החלון הראשי

במידה וישנן שאלות או בעיות הנכם מוזמנים לפנות אל:
פתיחת פנייה במערכת הפניות: יחידת המחשב ◄ הוראה מתוקשבת
או בטלפון: מדור הוראה מתוקשבת 03-9371488
בברכה,
אבי שבתאי - ראש מדור הוראה מתוקשבת