1. מסרים ונקודות עניין משותפות – נושאים שעלו ע"י המחלקות/פקולטות שאותם אתם מייצגים – יועלה ע"י חברי הוועדה
  2. נקודות וחומרים לעיון והעמקה בנושאים שנדונו בוועדה - יועלה ע"י מנהל הפורום
  3. תכניות עבודה שנתיות
  4. עדכון החלטות הוועדה
  5. עדכונים לגבי שינויים ותקונים בנהלים ותהליכי העבודה
  6. דוחות פעילות לקראת/לאחר ישיבות הוועדה
  7. דיון משוטף בנושאים שהועלו