קורס ניסיוני עבור המרצים לאנגלית לשם התנסות בפלטפורמה