קורס זה מכיל לומדה לשימוש הסטודנטים למניעת הטרדה מינית.

לפניך לומדה ללימוד נושא החוק למניעת הטרדה מינית.

בסיום הלומדה מבדק קצר. יש לעבור את המבדק על מנת שתאושר השלמת המשימה.

בסיום התהליך תקבל הודעה על השלמת המשימה.


קורס זה מכיל לומדה לשימוש המרצים והמנהלה למניעת הטרדה מינית.

לפניך לומדה ללימוד נושא החוק למניעת הטרדה מינית.

בסיום הלומדה מבדק קצר. יש לעבור את המבדק על מנת שתאושר השלמת המשימה.

בסיום התהליך תקבל הודעה על השלמת המשימה.